Maatregelen ivm het coronavirus

Beste leden en ouders

Zoals jullie hoogstwaarschijnlijk al gehoord hebben, worden er strenge maatregelen genomen om het coronavirus binnen de perken te houden. Jammer genoeg zijn ook wij als chiro genoodzaakt om onze werking even stop te zetten. Concreet betekent dit dat er GEEN jeugdactiviteiten mogen plaatsvinden tot en met 31/03, dit werd in nauw overleg met minister Dalle beslist. Alle betrokken instanties raden aan om bijeenkomsten tot het minimum te beperken en steeds de nodige maatregelen te nemen.

Wij vinden dit uiteraard heel erg jammer maar beseffen ook dat we een mogelijke besmetting niet geheel kunnen uitsluiten en de leden elkaar bovendien ook kunnen besmetten.

Wij volgen de situatie op de voet en houden jullie op de hoogte.

Bedankt voor jullie begrip!
De leiding xxx